• (ข่าวที่75/2565)วศ.อว. หนุนเทคโนโลยีพัฒนาผู้ประกอบการด้านกระดาษและบรรรจุภัณฑ์ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

  • (ข่าวที่76/2565)วศ. เปิด Lab ต้อนรับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มอ. ยกระดับห้องปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพร