• (ข่าวที่172/2566) วศ.อว. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น

 • (ข่าวที่171/2566) วศ.อว. Open House เยี่ยมชมภารกิจ “กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค”

 • (ข่าวที่170/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมอาหาร ครั้งที่ 2/2566” สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน เพิ่มรายได้รายได้ อย่างยั่งยืน

 • (ข่าวที่169/2566) ผู้ตรวจ อว. ติดตามโครงการ CAV Proving Ground เฟส 2 ของกรมวิทย์ฯ บริการ ต่อเนื่องจากเฟสแรก ณ EECi จ.ระยอง เป้าหมายรองรับการบริการทดสอบมาตรฐานยานยนต์อัตโนมัติในอนาคต

 • (ข่าวที่168/2566) วศ.อว. เปิด lab ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียน รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

 • (ข่าวที่167/2566) วศ.อว. เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา มสธ. ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้านแลปอาหาร

 • (ข่าวที่166/2566) วศ. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน : ผลิตภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2566

 • (ข่าวที่160/2566) วศ.อว. ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ วว. ต่อยอดงานบริการสอบเทียบในอนาคต

 • (ข่าวที่159/2566) วศ.อว. ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 • (ข่าวที่ 158/2566) วศ.อว. พัฒนาองค์กรสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น

 • (ข่าวที่ 157/2566) วศ.อว. ร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • (ข่าวที่ 156/2566) วศ.อว. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

 • (ข่าวที่ 155/2566) วศ.อว. Open House เยี่ยมชมภารกิจ “กองเทคโนโลยีชุมชน”

 • (ข่าวที่ 154/2566) วศ.อว. จัดสัมมนาฯ การทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

 • (ข่าวที่ 153/2566) วศ.อว. ร่วมมือ TARRC สถาบันวิจัยด้านยางชั้นนำของประเทศอังกฤษ เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์ปริมาณไนโตรซามีนในถุงยางอนามัย