< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / 25 โครงงานวิทย์ ตามรอยนักวิทยาศาสตร์โลก >

25 โครงงานวิทย์ ตามรอยนักวิทยาศาสตร์โลก

25 โครงงานวิทย์ ตามรอยนักวิทยาศาสตร์โลก

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ พาย้อนอดีตกลับไปดูชีวิตของสุดยอดนักวิทยาศาสตร์
ที่ครอบคลุมถึง 5 สาขา ได้แก่ นักดาราศาสตร์ นักชีววิทยา นักเคมี นักวิทยาศาสตร์โลก และ
นักฟิสิกส์ และรวบรวมการทดลองเด่นตามรอยนักวิทยาศาสตร์ 25 การทดลอง พร้อม
ภาพประกอบสวยงาม เพื่อช่วยให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว   


หมวด: การศึกษา
สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์