< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / 52 การทดลองวิทย์จากขวดพลาสติก >

52 การทดลองวิทย์จากขวดพลาสติก

52 การทดลองวิทย์จากขวดพลาสติก

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือวิทยาศาสตร์ที่แนะนำวิธีประดิษฐ์และ
ทดลองวิทยาศาสตร์แบบ Hands-on
ทั้ง 52 กิจกรรม ซึ่งเด็ก ๆ ทำได้ด้วยตนเองจากวัสดุอุปกรณ์หาง่าย
โดยเฉพาะการนำขวดพลาสติกเหลือใช้ราคาถูกมาเป็นวัสดุหลัก
และทดลองวิทยาศาสตร์ ช่วยลดปริมาณขยะ ประหยัดค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก
ภายในหนังสือได้อธิบายถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ การทดลอง
และเคล็ดลับของแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งนำเสนอความรู้วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
เพื่อเสริมความเข้าใจจากการทำกิจกรรม เช่น ฟังเสียงหัวใจด้วยขวด
ติดไฟในขวดสาหร่าย ลูกเกดเต้นระบำในขวด ขวดพลาสติกดูดน้ำสี เป็นต้น


หมวด: การศึกษา
สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์
ผู้แต่ง: ฤทัย จงสฤษดิ์