(ข่าวที่168/2566) วศ.อว. เปิด lab ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียน รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์