(ข่าวที่169/2566) ผู้ตรวจ อว. ติดตามโครงการ CAV Proving Ground เฟส 2 ของกรมวิทย์ฯ บริการ ต่อเนื่องจากเฟสแรก ณ EECi จ.ระยอง เป้าหมายรองรับการบริการทดสอบมาตรฐานยานยนต์อัตโนมัติในอนาคต