(ข่าวที่171/2566) วศ.อว. Open House เยี่ยมชมภารกิจ “กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค”