(ข่าวที่ 149/2566) วศ.อว. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสาขาเคมี: ทดสอบยางแท่ง (STR) ในกลุ่มประเทศอาเซียน