(ข่าวที่ 153/2566) วศ.อว. ร่วมมือ TARRC สถาบันวิจัยด้านยางชั้นนำของประเทศอังกฤษ เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์ปริมาณไนโตรซามีนในถุงยางอนามัย