(ข่าวที่ 155/2566) วศ.อว. Open House เยี่ยมชมภารกิจ “กองเทคโนโลยีชุมชน”