(ข่าวที่ 157/2566) วศ.อว. ร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ