(ข่าวที่160/2566) วศ.อว. ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ วว. ต่อยอดงานบริการสอบเทียบในอนาคต