(ข่าวที่76/2565)วศ. เปิด Lab ต้อนรับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มอ. ยกระดับห้องปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพร