ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคนิคจับเท็จ เคล็ดลับจับโกหก LieSpotting

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา