ข้อมูล eBook

ชื่อ: ก้าวสู่วัยชราอย่างผาสุก

ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

-10ปีมี7ครั้งในชีวิตเราจะอยู่ได้ถึงอายุ70ไหมล่ะ�
-แนะวิธีการบริหารจิตให้ดีเพื่อมีชีวีที่ยั่งยืน

ก้าวสู่วัยชราอย่างผาสุก
-จัดให้มีนาฬิกาชีวิตเป็นกิจจะลักษณะ
-แนวทางที่ทำให้ได้การยอมรับจากผู้อื่น
-สกัดจุดบอดมุ่งสู่ความเป็นยอดนักคิดที่ดี
-การฝึกผ่อนคลายความเครียด
-วิธีสวดมนต์ที่ทำแล้วชีวิตดีมีความสุข
-จะทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ พักผ่อนนอนหลับอย่างไรให้เป็นสุข
-ทำอย่างไรให้แก่ช้าล่ะ