ข้อมูล eBook

ชื่อ: การตลาดมุมกว้าง Marketing Panorama

ผู้แต่ง: กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, ผศ.ดร.

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา