ข้อมูล eBook

ชื่อ: Your Life, Your Way ชีวิตของคุณ...ในแบบของคุณ

ผู้แต่ง: โป๊ยเซียน

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ บุ๊กส์วิน

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ชีวิตเป็นของคุณ คุณชอบชีวิตแบบไหน คุณต้องการจะใช้ชีวิตอย่างไร ความสุขของคุณคืออะไร คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ และเข้าใจตัวเองมากที่สุด คนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่รักและใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณมากแค่ไหน ไม่สามารถจะช่วยให้คุณพบกับความสุขที่คุณต้องการอย่างแท้จริงได้ ตัวคุณเองต่างหากที่จะนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความสุขที่แท้จริงในแบบของคุณเอง
“Your Life, Your Way ชีวิตของคุณ...ในแบบของคุณ” เป็นหนังสือที่จะช่วยนำทางให้คุณออกแบบชีวิต ออกแบบความสุขของคุณเอง เริ่มต้นตั้งแต่การสำรวจตัวตนของคุณ สิ่งที่คุณรัก สิ่งที่คุณอยากทำ ทักษะความรู้ความสามารถของคุณ อาชีพการงานและรายได้ของคุณเอง คุณจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้น รู้วิธีการตั้งเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนจริง ๆ ของคุณ รู้วิธีควบคุมความคิด อารมณ์ และความรู้สึกที่จะช่วยผลักดันให้คุณทำตามเป้าหมายชีวิตของคุณให้สำเร็จ และรู้วิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณลงมือทำตามเป้าหมายให้ได้อย่างที่คุณต้องการ
Life Is Yours
Love the Life You Live
Live the Life You Love
Your Way!
ชีวิตเป็นของคุณ
จงรักชีวิตของคุณ
จงใช้ชีวิตที่คุณรัก
ในแบบของคุณ