< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / The Knowledge ปีที่ 6 ฉบับที่ 31 มีนาคม - เมษายน 2567 >

The Knowledge ปีที่ 6 ฉบับที่ 31 มีนาคม - เมษายน 2567

The Knowledge ปีที่ 6 ฉบับที่ 31 มีนาคม - เมษายน 2567

หมวด: -สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ISBN: ISSN 2539-2882
ผู้แต่ง: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ปีที่พิมพ์: 2567
วันที่รับเข้า: 19/04/2024