< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / The Knowledge ปีที่ 5 ฉบับที่ 29 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 >

The Knowledge ปีที่ 5 ฉบับที่ 29 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566

The Knowledge ปีที่ 5 ฉบับที่ 29 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566

หมวด: -สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ISBN: 2539-5882
ผู้แต่ง: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ปีที่พิมพ์: 5
วันที่รับเข้า: 19/04/2024