< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / พิชิตข้อสอบ CU-TEP WRITING >

พิชิตข้อสอบ CU-TEP WRITING

พิชิตข้อสอบ CU-TEP WRITING

เนื้อหาอย่างย่อ

การทำาข้อสอบในส่วน Writing คือ การทำาความเข้าใจรูปประโยคเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของคำแต่ละคำที่เรียบเรียงกันออกมา
เป็นประโยคเพื่อค้นหาจุดที่ผิดหลักไวยากรณ์คุณจะต้องพิจารณาโดยละเอียดว่าคำแต่ละคำที่ประกอบอยู่ในประโยคตรงหน้ามีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร
เพราะฉะนั้นห้ามตอบคำถามด้วยการอ่านประโยครวม ๆ แล้วดูว่าจุดไหนคือจุดที่คุณรู้สึก “ไม่คุ้น” หรือ “แปลก ๆ” เป็นอันขาด
ในทางตรงกันข้าม คุณก็ต้องจำเอาไว้เสมอว่าข้อสอบ Writing ไม่ใช่ข้อสอบในส่วน Reading ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องอ่าน
เพื่อทำความเข้าใจความหมายของประโยคเหล่านั้นอย่างละเอียด


หมวด: หนังสือรอตรวจรับ 67
ISBN: 9789744145901
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง: ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ และ วรวิช วสาคารวะ
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่รับเข้า: 15/06/2022