< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน เล่ม 3 >

เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน เล่ม 3

เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน เล่ม 3

เนื้อหาอย่างย่อ

ติดต่องานลูกค้าต่างชาติ พรีเซนต์งานกับ BOSS ด้วยภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ! 
มีประโยคพร้อมคำอ่าน ใช้งานได้ทันที!
• การบอกสภาวะ
• การลางาน
• การประสานงาน
• การซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน


หมวด: หนังสือรอตรวจรับ 67
ISBN: 9789744145888
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง: ผศ. ดร. ณัฐวิภา วิริยา
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่รับเข้า: 15/06/2022