< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / พูดจีนในชีวิตประจำวัน >

พูดจีนในชีวิตประจำวัน

พูดจีนในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือเล่มนี้ได้สอดแทรกเรื่องราวความรู้และเนื้อหาของการสื่อสารใน ภาษาจีน เช่นการเดินทาง การแนะนำตัว ตัวเลข การสั่งอาหาร เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความรู้ความเข้าใจในภาษาจีนมากยิ่งขึ้น เนื้อหาในเล่มนั้นมีทั้งคำอ่าน ภาษาจีน และคำแปลเป็นไทย ทำให้แม้ผู้ที่ไม่เคยเรียนรู้ภาษาจีน มาก่อน ก็สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดายเหมาะกับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีน


หมวด: หนังสือรอตรวจรับ 67
สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง: ตั้งกิมเล้ง
วันที่รับเข้า: 08/08/2014