< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / เสียดาย... ชาติหน้าไม่มีสิทธิ์มาเกิด! >

เสียดาย... ชาติหน้าไม่มีสิทธิ์มาเกิด!

เสียดาย... ชาติหน้าไม่มีสิทธิ์มาเกิด!

เนื้อหาอย่างย่อ

การได้เกิดเป็น “มนุษย์” โชคดีที่สุดแล้ว
เพราะคงไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย
หรือแม้แต่ไม่มีสิทธิ์ได้เกิด ต้องอยู่เป็นสัตว์นรกชั่วกัปแน่นอน


หมวด: หนังสือรอตรวจรับ 67
สำนักพิมพ์: Happy Book
ผู้แต่ง: พุทธปัญโญ
วันที่รับเข้า: 05/07/2016