< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / เล่าเรื่องเมืองไทย เล่ม ๓ >

เล่าเรื่องเมืองไทย เล่ม ๓

เล่าเรื่องเมืองไทย เล่ม ๓

เนื้อหาอย่างย่อ

การอ่านประวัติศาสตร์ จะทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ถึงอดีตที่ผ่านมา เพื่อเป็นบทเรียนและจะได้ไม่ทำให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ารอยขึ้นอีก ส่วนวรรณคดีนั้นนอกจากผู้อ่านจะได้ซาบซึ้งถึงอรรถรสของภาษาแล้ว
วรรณคดียังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประชาชนในยุคนั้นๆ ได้ด้วยสาหรับเรื่องราวต่างๆ ที่ผู้เขียนนำมารวมเป็นเล่มนี้ ได้เลือกจากที่เคยเขียนมารวบรวมโดยมีอรรถรสหลากหลาย
ทั้งประวัติศาสตร์ วรรณคดี ประสบการณ์สิ่งละอันพันละน้อย ซึ่งหวังว่าผู้อ่านคงจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินรวมทั้งได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยและเนื่องจากหนังสือเล่มนี้ได้เคยจัดพิมพ์มาสองครั้งและได้หมดลงแล้ว
แต่ยังมีผู้สนใจอีกเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่ออานวยความสะดวกในการอ่าน พกพา และเก็บรักษา


หมวด: หนังสือรอตรวจรับ 67
ISBN: 9786166031102
สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง: พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
ปีที่พิมพ์: 2566
วันที่รับเข้า: 13/06/2023