มะเร็งเพื่อนฉัน

มะเร็งเพื่อนฉัน

เนื้อหาอย่างย่อ

"จะป่วยเพียงใดใจอย่าท้อ อย่ารีรอรักษา มาประสานกายกับจิตชีวิตเราผูกผัน จงกล้าหาญลุกขึ้นสู้ร่วมฝ่าฟัน ชีวิตเกิดมายากยิ่ง การดำรงอยู่ยากยิ่งกว่า การแสวงหาการดำรงอยู่ยากสุดจากบทเรียนจากการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา หากตั้งสติ คิดอย่างเข้าใจ ไม่เพียงบรรลุเป้าหมายเท่านั้นการดำรงอยู่ยังเปี่ยมด้วยความสุขหนังสือนี้ ควรค่าแก่การศึกษาและจดจำ"


หมวด: หนังสือรอตรวจรับ 67
ISBN: 978-616-73-1835-6
สำนักพิมพ์: พีเพิลมีเดีย
วันที่รับเข้า: 09/02/2015