< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / The Knowledge ปีที่ 5 ฉบับที่ 28 กันยายน - ตุลาคม 2566 >

The Knowledge ปีที่ 5 ฉบับที่ 28 กันยายน - ตุลาคม 2566

The Knowledge ปีที่ 5 ฉบับที่ 28 กันยายน - ตุลาคม 2566

หมวด: -สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ISBN: ISSN 2539-2882
ปีที่พิมพ์: 5
วันที่รับเข้า: 03/11/2023