< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / Digital Transformation Canvas โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ >

Digital Transformation Canvas โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่

Digital Transformation Canvas โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่

หมวด: Digital Transformation
ผู้แต่ง: ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล
วันที่รับเข้า: 01/12/2021