< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 215 มกราคม 2564 >

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 215 มกราคม 2564

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 215 มกราคม 2564

เนื้อหาอย่างย่อ

ในโอกาสครบรอบ 130 ปี ของกรมวิทยาศาสตร์บริการวารสารฉบับที่ 215 จะพาทุกท่านมาร่วมย้อนวันวานและทำความรู้จักกับกรมวิทยาศาสตร์บริการมากขึ้น โดยPeople in Focus ฉบับนี้ยินดีต้อนรับ นายแพทย์ปฐมสวรรค์ปัญญาเลิศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงทิศทางการดำเนินงานในอนาคตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ นอกจากนั้นผู้อ่านทุกท่านจะได้ทำความรู้จักกับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของกรมวิทยาศาสตร์บริการกับการริเริ่มงานจดหมายเหตุวิทยาศาสตร์ไทยในคอลัมน์ วศ. วันนี้ พร้อมกับได้สาระความรู้มากมายไปพร้อมๆ กับการทำความรู้จักกรมวิทยาศาสตร์จากอดีตสู่อนาคต


หมวด: -กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ผู้แต่ง: กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่รับเข้า: 02/06/2021