< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / ๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ >

๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

หมวด: "ในหลวง ร.๙"
ผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม
วันที่รับเข้า: 15/11/2016