< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช >

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หมวด: "ในหลวง ร.๙"
ผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม
วันที่รับเข้า: 15/11/2016