< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คิด ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เมษายน 2553 >

คิด ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เมษายน 2553

คิด ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เมษายน 2553

เนื้อหาอย่างย่อ

ทฤษฎีแห่งจินตนาการและความหลงใหล
พรสวรรค์ ความฝัน จินตนาการ และความหลงใหล ทั้งหมดนี้ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และสอนกันไม่ได้ บางคนมีสิ่งเหล่านี้มาตลอดชีวิตแต่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง บางคนกลับใช้สิ่งนี้เหมือนไม่มีวันหมด และยังใช้เป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็น ในขณะที่ บางคนสามารถบริหารความชอบและจินตนาการของคนอื่นให้ออกมาเป็นผลงานระดับโลก
สังคมจึงปรากฎผลลัพธ์ที่หลากหลายจากจินตนาการและความหลงใหลของคนเรา ทั้งในเรื่องเราชื่นชมยกย่องและในเรื่องที่น่าขบขันหรือถูกมองเป็นเรื่องไร้แก่นสาร แต่อย่างไรก็ตาม คนเราก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับความชอบ หรือ ความหลงใหลส่วนตัวให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง หรือหากเรามองลึกลงไปในสิ่งที่เรียกว่า ความคิดนอกกรอบ หรือ จินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด ที่มักจะหยิบยกขึ้นมากล่าวกันนั้น แท้ที่จริงแล้วความคิดเหล่านั้นไม่สามารถก้าวไปไกลได้เลย หากไม่มีความอดทน และความเพียรที่จะค้นคว้า ศึกษา วิจัย หรือ ทดลองทำซ้ำๆ จนเกิดเป็นข้อสรุปหรือทฤษฎีที่น่าเชื่อถือ
นอกเหนือจากเรื่องของความฝัน ความคิด จินตนาการ ที่ทุกคนมีซุกซ่อนอยู่ในตัวเอง และถือเป็นต้นทุนสำคัญในชีวิตไม่แพ้ปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วย ทุน แรงงาน ที่ดิน และเทคโนโลยี ที่เหลือต่อจากนี้ เราเชื่อว่า ความรู้จะเป็นแกนสำคัญที่สานต่อความหลงใหล หรือจินตนาการเหล่านั้นให้กลายเป็นเรื่องจริงที่น่าชื่นชม


หมวด: -สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)