< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คิด ปีที่่ 1 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน 2553 >

คิด ปีที่่ 1 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน 2553

คิด ปีที่่ 1 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน 2553

เนื้อหาอย่างย่อ

เล็กก็ได้ ใหญ่ก็ดี
คุณรู้สึกไหมว่า โลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ไม่ใช่แค่เรื่องภาวะสภาพภูมิอากาศที่กำลังเป็นปัญหาหรือวิกฤติเศรษฐกิจที่เชื่อมถึงกันทั่วโลกเท่านั้น เรายังเจอวิกฤติพลังงาน วิกฤติอาหาร ความยากจนและวิกฤติทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลพวงมาจากเศรษฐกิจทุนนิยมสุดโต่งและการบริการเกินพิกัดในศตวรรษที่ 20 ที่ทำให้คนทั่วโลกต่างต้องคิดหาโมเดลการพัฒนาแบบทางเลือกที่กำลังกลายมาเป็นกระแสหลัก หรือ Macrotrends ในปัจจุบัน
ในขณะเดียวกัน การที่เทคโนโลยีทำให้โลกเล็กลง ก็ทำให้มนุษย์มีอิสระในการใช้ชีวิตตามความสนใจและเงื่อนไขของตนเองมากขึ้น และยิ่งเรามีทางเลือกเท่าไหร่ พวงเราก็ยิ่งแบ่งตัวเองเป็นตลาดหรือสังคมที่เล็กลงไปทุกที เกิดเป็นกระแสเล็กๆ ที่เรียกว่า Microtrends
ในฉบับนี้ เราขอเปิดทศวรรษใหม่ด้วยการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่ๆ ที่ส่งผลกระทบถึงเราในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมโลก หรือเรื่องราวเล็ก ที่สะท้อนถึงความเป็นส่วนตัวของมนุษย์ คำถามก็คือ เราต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้ตกขบวนรถไฟแห่งอนาคตสายนี้


หมวด: -สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)