< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คิด ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 พฤษภาคม 2558 >

คิด ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 พฤษภาคม 2558

คิด ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 พฤษภาคม 2558

เนื้อหาอย่างย่อ

นิตยสารคิดฉบับเดือนพฤษภาคม 2558
Hipsters of the World, Unite!
บางคนอาจนิยาม "ฮิปสเตอร์ (Hipster)" ว่าเป็นความดัดจริตที่มีการบริโภคแบบน่าหมั่นไส้ น่าล้อเลียน ไปจนถึงความไม่จริงแท้ แต่พวกเขาไม่ได้ต่อต้านทุนนิยมแถมยังมีความสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ใช้ต้นทุนของการมี "อัตลักษณ์นอกกระแส" ให้สร้างเป็นเม็ดเงินได้จริง แล้วจะเป็นไปได้หรือไม่ที่กระแสการผลิตและการบริโภคในหมู่ชนชั้นกลางอย่างฮิปสเตอร์และสตาร์ทอัพนั้นอาจจะพอชี้ทางออกให้แก่เศรษฐกิจของโลกที่กำลังถดถอยอยู่ได้


หมวด: -สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)