< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คิด ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 เมษายน 2558 >

คิด ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 เมษายน 2558

คิด ปีที่ 6 ฉบับที่ 7 เมษายน 2558

เนื้อหาอย่างย่อ

อิสรภาพแห่งอนาคต
ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เราคิดหาหนทางที่หลากหลาย เพื่อนำพลังงานจากสิ่งแวดล้อมทุกชนิดตั้งแต่ใต้พื้นดินจนถึงอากาศมาใช้งาน เพราะพลังงานสำคัญต่อเราทุกคน เราใช้มันเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ล้อมรอบป้องกันร่างกายจากความหนาวและร้อน พึ่งพาเพื่อการเดินทาง การขนส่ง และใช้เพื่อสร้างสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนานัปการ
ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านพลังงานและการครอบครองแหล่งพลังงาน ยังมีบทบาทชี้นำสถานะทางเศรษฐกิจโลก และวิกฤตการณ์ทางการเมือง ครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา กลุ่มโอเปกคือกลุ่มประเทศที่มีอำนาจต่อรองสูงในเวทีโลกจากแหล่งทรัพยากรน้ำมัน และย้อนไปกว่า 150 ปี อังกฤษในสมัยวิกตอเรียเคยอยู่ในสถานะเดียวกันนี้ เมื่อการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำกลายเป็นเทคโนโลยีล่าสุดในศตวรรษที่ 19 และได้เข้ามาแทนที่กำลังของคนและสัตว์ด้วยพลังไอน้ำ ด้วยประสิทธิภาพอันไม่จำกัดของพลังไอน้ำได้นำโลกไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม แม้ทุกวันนี้ วิหารอุตสาหกรรมที่น่าเหลือเชื่อก็ยังคงอยู่ในย่านคอร์นิช (Cornish) ทางใต้ของกรุงลอนดอน ซึ่งเผยให้เห็นเครื่องจักรไอน้ำ 4 เครื่องใหญ่ที่สร้างในปี 1854 เครื่องจักรเหล่านี้ต้องใช้ถ่านหินถึง 5,000 ตัน เพื่อขับเคลื่อนคานหนัก 47 ตัน ความพยายามและแร่ธาตุจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พลังไอน้ำได้กลายเป็นส่วนสำคัญต่อความมั่งคั่งของอังกฤษ


หมวด: -สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)