< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คิด ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 >

คิด ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

คิด ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

เนื้อหาอย่างย่อ

ผู้เลือก หรือ ผู้ถูกเลือก
นับตั้งแต่โลกได้ต้อนรับสิ่งที่เรียกว่า “อินเทอร์เน็ต" และเปิดประตูเข้าสู่ “สังคมยุคข้อมูลข่าวสาร” วิถีชีวิตของผู้คนก็ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เราสะดวกสบายกับความรวดเร็ว สรรหาและค้นพบสิ่งที่อยู่ไกลออกไปหลายพันไมล์ โลกทัศน์ที่เปิดกว้างกับข้อมูลที่พรั่งพร้อม ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกชีวิตที่น่าอภิรมย์ จนเมื่อเวลาผ่านพ้นสักระยะ ความพรั่งพร้อมของข้อมูลกลับกลายเป็นความฟุ้งกระจาย การสรรหาบนตัวเลือกที่มากมายกลายเป็นไม่พบเจอสิ่งที่หวังว่าจะค้นพบ แต่ความสร้างสรรค์ไม่เคยมีขีดจำกัด แนวคิดเทคโนโลยีที่จะมาจัดระเบียบข้อมูลอันมหาศาล หรือ Big Data จึงกลายเป็นเรื่องราวแห่งการปฏิวัติวิถีชีวิตครั้งใหม่ ไม่ใช่เพียงแค่การเรียบเรียง การจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลที่มากมายทั้งปริมาณและหลากหลายให้ฉับไวและทันสถานการณ์เท่านั้น แต่ข้อมูลเหล่านี้ คือการตัดสินใจที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนให้ไม่มีวันเหมือนเดิม
ผลของการสังเคราะห์และจัดการ Big Data อย่างชาญฉลาด ส่งผลในความได้เปรียบทางธุรกิจไปจนถึงการบริหารนโยบายสาธารณะ จากระดับองค์กรที่ต้องแข่งขันอย่างดุเดือด เพื่อเข้าสู่ใจกลางความต้องการของลูกค้า การเสนอข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงกับลูกค้า และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่แอมะซอนได้จดสิทธิบัตร Anticipatory Shipping ซึ่งเป็นระบบจัดการประมวลผลว่าลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ มีความต้องการและความสนใจต่อสินค้าประเภทใด โดยประมวลข้อมูลจากประวัติการซื้อในอดีต การค้นหาในเว็บไซต์ กระทั่งตำแหน่งการคลิกเมาส์หรือการวางเมาส์ของลูกค้าบนหน้าจอ สิ่งเหล่านี้ถูกประมวลเพื่อให้บริษัทสามารถคาดเดาประเภทสินค้าและส่งไปรอยังโกดังใกล้เคียง เพื่อลดระยะเวลาการจัดส่งเมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามานั่นเอง


หมวด: -สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)