< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คิด ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2557 >

คิด ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2557

คิด ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ธันวาคม 2557

เนื้อหาอย่างย่อ

Everywhere is Design
ต้องขอบคุณอัจฉริยภาพของคนเราที่พยายามค้นหาหนทางและเครื่องมือที่จะนำสังคมไปสู่ความสมบูรณ์แบบตามอุดมคติ ทั้งความสุข ความมั่งคั่ง หรือความปลอดภัย บางครั้งเครื่องมือนั้นก็ส่งผลในวงแคบๆ ในระยะเวลาอันสั้น แต่บางครั้งก็ส่งผลระยะยาวที่ทำให้ผู้คนหรือสังคมได้รู้สึกใกล้เคียงกับสภาวะจำลองของความสมบูรณ์แบบ ผลงานออกแบบจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือหลากหลายรูปแบบ ผ่านการปรับเปลี่ยน พัฒนา หรือละทิ้ง ตามช่วงเวลาของยุคสมัย ที่ไม่ใช่ในเชิงของสินค้าอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการคิดค้นบริการสาธารณะ การบริหารจัดการสินทรัพย์ กระทั่งการบริหารความรู้สึกของสังคมที่สามารถออกแบบให้เกิดความรู้สึกหลอมรวม หรือแบ่งแยก ด้วยซ้ำไป
ตัวอย่างของวิธีคิดเล็กๆ ที่บริหารสินทรัพย์ระดับโลกให้มาสู่ความอิ่มเอิบของผู้คนทั่วๆ ไป คือโครงการ “อาร์ต เอเวอรี่แวร์ (Art Everywhere Project)” ที่เกิดจากความพยายามของริชาร์ด รีด (Richard Reed) นักธุรกิจผู้ก่อตั้งแบรนด์เครื่องดื่มสุขภาพอินโนเซนต์ (Innocent) ซึ่งความคิดนี้เกิดขึ้นในวันหนึ่งระหว่างที่เขาเดินไปทำงาน และเห็นป้ายโฆษณามากมายบนท้องถนนของลอนดอน เขาสังเกตว่าผู้คนล้วนใช้เวลาบนถนน บนรถเมล์ หรือรถไฟใต้ดิน แต่กลับไร้ช่วงเวลาสักเล็กน้อยที่จะได้ผ่อนคลาย หรือหลบหลีกจากโฆษณาที่ประดังเข้ามาในสายตา ริชาร์ดจึงได้เริ่มติดต่อกับพิพิธภัณฑ์ทั่วลอนดอนเพื่อขออนุญาตคัดลอกงานศิลปะสำหรับมาจัดแสดงแทนสื่อโฆษณาต่างๆ ทั้งในรูปแบบของบิลบอร์ดและสื่อดิจิทัล และเพื่อให้ได้พื้นที่ของป้ายโฆษณาทั่วลอนดอน เขาจึงเชิญสมาคมโฆษณาของลอนดอนให้เข้าร่วมโครงการ และสละพื้นที่โฆษณาคิดเป็นมูลค่ากว่า 3 ล้านปอนด์ ให้แทนที่ด้วยภาพงานศิลป์เป็นเวลาสองสัปดาห์


หมวด: -สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)