< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / ไบโพลาร์ เป็นยังไงนะ? >

ไบโพลาร์ เป็นยังไงนะ?

ไบโพลาร์ เป็นยังไงนะ?

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือ E-Book เล่มนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไบโพลาร์ (bipolar disorder) ว่ามีลักษณะอาการสำคัญที่พบบ่อยอย่างไรบ้าง มีแนวทางการวินิจฉัยโรคแบบใดบ้างที่ในทางการแพทย์ใช้ประเมินผู้ป่วย มีข้อมูลตัวอย่างยาคร่าวๆที่พบเห็นได้บ่อยในการถูกสั่งใช้ในโรคไบโพลาร์ แต่อาจไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาและยาแต่ละชนิดแบบข้อมูลเชิงลึก แต่จะขอนำเสนอในลักษณะข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของโรคไบโพลาร์มากขึ้นเท่านั้น ผู้เขียนจึงตั้งใจสรุปข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคไบโพลาร์บางส่วนที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย หวังว่าผู้อ่านจะเข้าใจและเพลิดเพลินไปกับ E-BOOK เล่มนี้นะคะ 


หมวด: สาธารณสุข
สำนักพิมพ์: CHOMROCK