< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / ใช้รถอย่างคุ้มค่า >

ใช้รถอย่างคุ้มค่า

ใช้รถอย่างคุ้มค่า

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระน่ารู้เกี่ยวกับ การตรวจสภาพรถยนต์อย่างง่าย ๆ การใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อย่างถูกวิธี ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อรถเสีย ซึ่งนักขับสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง มีภาพประคำอธิบายมากมาย เข้าใจง่าย ทำให้ท่านใช้รถได้อย่างคุ้มค่า


หมวด: วิทยาการเทคโนโลยี
ISBN: 9786160808632
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่รับเข้า: 02/11/2021