< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / โภชนาการกับเบาหวาน >

โภชนาการกับเบาหวาน

โภชนาการกับเบาหวาน

เนื้อหาอย่างย่อ

ให้ความรู้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานของโรคเบาหวาน การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้ป่วย และตัวอย่างเมนูอาหารกว่า 50 เมนูที่ผ่านการรับรองสูตรอาหารโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าเป็นเมนูที่มีคุณค่าต่อสุขภาพผู้เป็นเบาหวาน มีการวิเคราะห์พลังงานและคุณค่าต่อสูขภาพผู้เป็นเบาหวาน


หมวด: อาหาร-เครื่องดื่ม
สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ