< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / เทคนิคการพูด สำหรับพิธีกร โฆษกและนักพากย์ ฉบับสมบูรณ์.พิมพ์ครั้งที่ 4 >

เทคนิคการพูด สำหรับพิธีกร โฆษกและนักพากย์ ฉบับสมบูรณ์.พิมพ์ครั้งที่ 4

เทคนิคการพูด สำหรับพิธีกร โฆษกและนักพากย์ ฉบับสมบูรณ์.พิมพ์ครั้งที่ 4

เนื้อหาอย่างย่อ

สำนักพิมพ์  :  Smart Life  ราคาปก  :  195  บาท�
การจะเป็นผู้พูดที่ดีนั้น ถือเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ผู้ฟังสนใจฟังในสิ่งที่เราพูด เพราะการสะกดใจผู้ฟังให้ตราตรึงหรือสนใจในสิ่งที่เราพูดนั้น
ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเทคนิค การฝึกฝน ความสามารถ และประสบการณ์
นักพูดนั้นแบ่งจำแนกได้หลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพิธีกร โฆษก และนักพากย์ ฯลฯ อาชีพของนักพูดทั้งหลายนี้
ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพูดหรือดำเนินรายการ กิจกรรมต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จด้วยดี และเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
การที่จะเป็นผู้พูดที่ดีได้นั้น สิ่งสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดนั่นคือ การมีผู้ฟังสนใจในสิ่งที่เรากำลังพูด เพราะฉะนั้นเราควรมีเทคนิค
กลยุทธ์และวิธีการต่างๆ ที่สามารถมัดใจผู้ฟังให้สนใจในสิ่งที่เราพูด“เทคนิคการพูด สำหรับพิธีกร โฆษกและนักพากย์ ฉบับปรับปรุง" เล่มนี้
ได้รวบรวมวิธีการสำหรับพิธีกร โฆษก และนักพากย์ เพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในการพูด และดำเนินรายการต่างๆ ไปอย่างราบรื่น
ทางสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำข้อปฏิบัติไปฝึกฝน และนำเทคนิคต่างๆ
ของเนื้อหาภายในเล่มไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ สู่การเป็นนักพูดที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป�
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com


หมวด: จิตวิทยาทั่วไป
ISBN: 9786165782869
สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่รับเข้า: 05/06/2022