พูดอย่างฉลาด

พูดอย่างฉลาด

เนื้อหาอย่างย่อ

"การพูดเป็นทักษะหนึ่ง ที่มีความสำคัญที่สุดของคนเรา ก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปนั้น เราจะเป็นนายของคำพูด แต่เมื่อเราได้พูดออกไปแล้ว คำพูดเหล่านั้นก็จะกลับมาเป็นนายเรา ดังนั้นการพูดทุกครั้ง จึงจำเป็นต้องคิด และเป็นการคิดก่อนพูด เราจึงจะเป็นนาย ของคำพูดได้ทุกครั้งไป "


หมวด: ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง: ยุดา รักไทย, ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ