< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้งาน >

บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้งาน

บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้งาน

เนื้อหาอย่างย่อ

เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป


หมวด: การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป