< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / นิทานสร้างเสริมสุขนิสัยเล่มแรกของหนู หนูดีติดมือถือ >

นิทานสร้างเสริมสุขนิสัยเล่มแรกของหนู หนูดีติดมือถือ

นิทานสร้างเสริมสุขนิสัยเล่มแรกของหนู หนูดีติดมือถือ

เนื้อหาอย่างย่อ

สนุกและเรียนรู้ไปกับนิทานสร้างเสริมสุขนิสัยเล่มแรกของหนู ที่จะสอนให้หนูน้อยไม่ติดมือถือ เพื่อพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ และสังคม ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมสร้างสมาธิ และจินตนาการ พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น HQ, IQ, EQ, AQ, PQ, CQ, SQ และ EF เสริมสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว


หมวด: หนังสือเด็ก-นิทาน
ISBN: 9786163812308
สำนักพิมพ์: INSPAL
ผู้แต่ง: ทีมวิชาการ Life Balance
วันที่รับเข้า: 02/01/2021