< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / ก้าวสู่วัยชราอย่างผาสุก >

ก้าวสู่วัยชราอย่างผาสุก

ก้าวสู่วัยชราอย่างผาสุก

เนื้อหาอย่างย่อ

-10ปีมี7ครั้งในชีวิตเราจะอยู่ได้ถึงอายุ70ไหมล่ะ�
-แนะวิธีการบริหารจิตให้ดีเพื่อมีชีวีที่ยั่งยืน

ก้าวสู่วัยชราอย่างผาสุก
-จัดให้มีนาฬิกาชีวิตเป็นกิจจะลักษณะ
-แนวทางที่ทำให้ได้การยอมรับจากผู้อื่น
-สกัดจุดบอดมุ่งสู่ความเป็นยอดนักคิดที่ดี
-การฝึกผ่อนคลายความเครียด
-วิธีสวดมนต์ที่ทำแล้วชีวิตดีมีความสุข
-จะทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ พักผ่อนนอนหลับอย่างไรให้เป็นสุข
-ทำอย่างไรให้แก่ช้าล่ะ


หมวด: จิตวิทยาทั่วไป
ISBN: 9786165880497
ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง