< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย >

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย

เนื้อหาอย่างย่อ

หลากหลายรูปแบบการปลูกพืชไม่ใช้ดิน


หมวด: การเกษตรกรรม
สำนักพิมพ์: Kehakaset
ผู้แต่ง: สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์