< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / กับดักความสำเร็จ Think Like A Hunter >

กับดักความสำเร็จ Think Like A Hunter

กับดักความสำเร็จ Think Like A Hunter

เนื้อหาอย่างย่อ

คุณจะทำอย่างไรให้สำเร็จ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือการรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ต่างหากเพราะถ้าหากขาดความต่อเนื่อง ขาดการเรียนรู้ขาดระเบียบวินัยโดยเฉพาะการเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วในไม่ช้าสิ่งต่างๆก็จะหมุนกลับมาสู่จุดเดิม


หมวด: จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง: ลิม คัมมาร์