< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / Short Note BIOLOGY สรุปชีววิทยา ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ >

Short Note BIOLOGY สรุปชีววิทยา ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ

Short Note BIOLOGY สรุปชีววิทยา ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ

เนื้อหาอย่างย่อ

สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วยตารางสรุป Mind Map และรูปภาพประกอบ เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ เพื่อพิชิต O-NET, 9 วิชาสามัญ, ชิงทุน, โควตา, สอบตรงเข้าคณะต่างๆ, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และระบบใหม่ TCAS


หมวด: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ISBN: 9786163812155
สำนักพิมพ์: INSPAL
ผู้แต่ง: ทีมวิชาการติวเตอร์
วันที่รับเข้า: 12/02/2020