Food Therapy กินสยบโรค

Food Therapy กินสยบโรค

เนื้อหาอย่างย่อ

เชื่อเถอะว่า... เรากินอย่างไร สุขภาพร่างกายก็เป็นอย่างนั้น
โรคภัยไข้เจ็บบางโรค เชื่อไหมว่าล้วนเกิดมาจากพฤติกรรมการกินทั้งสิ้น
ฉะนั้นหากรู้จักปรับเปลี่ยนเรื่องอาหาร ชีวิตก็จะห่างไกลไร้โรคได้ไม่ยากเลย


หมวด: สุขภาพ-ความงาม