< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / Creative Marketing การตลาดสร้างสรรค์ >

Creative Marketing การตลาดสร้างสรรค์

Creative Marketing การตลาดสร้างสรรค์

เนื้อหาอย่างย่อ

สิ่งที่แบ่งแยกนักการตลาดห่วยๆ กับนักการตลาดขั้นเทพออกจากกันคือ "ความคิดสร้างสรรค์" การเข้าใจส่งผลให้เกิดการคิดเป็น Concept อย่างสร้างสรรค์ โดยมีแผนการปฎิบัติที่ชัดเจนและวัดผลได้ ยืดหยุ่นได้ เมื่อผลที่ได้รับ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ "Creative Marketing" จึงเรียบเรียงการตลาดยุคใหม่สำหรับโลก Social Network ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการทำธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ


หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ
ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ