Content Marketing

เนื้อหาอย่างย่อ

"อาจจะคุ้นหูกับคำว่า Content Marketing แต่เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งหรือไม่ ว่ามันคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรใครๆ ก็สร้างคอนเทนต์ได้ แต่ถ้าเป็น Content Marketing นั้น ต้องเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ –Robecca Lieb ได้กล่าวไว้ ซึ่งก็ไม่ได้เกินจริงเลย แต่การที่เราจะสร้างคอนเทนต์ให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกัน การเล่าเรื่องให้คลิก อาจพลิกวิกฤติให้แบรนด์คุณดังได้ยุคนี้การสื่อสารออนไลน์มีความสำคัญและมีอิทธิพลมาก เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงง่าย และการสร้างสื่อก็เป็นไปได้ทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือแม้แต่การขายสินค้าได้ทั้งสิ้น
การใช้คอนเทนต์เป็นการตลาดที่เรารู้จักกันมานานแล้ว แต่หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณใช้คอนเทนต์อย่างคุ้มค่า มีประโยชน์ และทำให้คุณประสบความสำเร็จได้
"


หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์
ผู้แต่ง: ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง