< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / Amazing Asean : แปลกปนฮาประสาอาเซียน >

Amazing Asean : แปลกปนฮาประสาอาเซียน

Amazing Asean : แปลกปนฮาประสาอาเซียน

เนื้อหาอย่างย่อ

แปลกปนฮาประสาอาเซียน : ชุด Amazing Asean ความรู้ซูเปอร์แซบ
- "ไทยมาก" คืออะไร
- ทำไมคนสิงคโปร์ต้องเคาะนิ้วที่โต๊ะอาหาร 3 ครั้ง
- ปั๊มน้ำมันแบบขวดของคนเมียนมาร์มีหน้าตาอย่างไร
- วัดแมวกระโดดอยู่ที่ไหน
- กันตรึม เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทยหรือกัมพูชากันแน่
- อาชีพรับจ้างนั่งรถคืออะไร
หาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้


หมวด: อาเซียน
สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์
ผู้แต่ง: นานมีบุ๊ค